January 23, 2015

Gurudwara Singh Sabha
Lohian Khas to Shahkot Rd via Poonain, Lohian Khas, Punjab, 144629
Country: India

January 25 - 27, 2015

Manji Sahib (Sri Amritsar Sahib)
Chattiwind Gate,Chattiwind, Amritsar 143001
Country: India
Website: http://www.sgpc.net/liveaudio.asp

January 31, 2015 (Evening)

Gurudwara Singh Sabha, Ludhiana
117, Model Town Rd, Model Town, Atam Nagar
Country: India
Website:

February 2 - 6, 2015

Gurudwara Bangla Sahib
Cannaugth Place, Bangla Sahib Rd, New Delhi
Country: India
Website:http://banglasahib.org/

February 7, 2015

Gurdwara Sahib
Kot Kapura, Punjab
Country: India

Febraury 11 - 12, 2015

Manji Sahib (Sri Amritsar Sahib)
Chattiwind Gate,Chattiwind, Amritsar 143001
Country: India
Website: http://www.sgpc.net/liveaudio.asp

Febraury 16 - 18 2015

Gurdwara Sahib
Mumbai, Maharashtra
Country: India

Febraury 22, 2015 (Afternoon)

Gurdwara Sahib
Gurdaspur, Punjab
Country: India

March 3, 2015 (Morning)

Takhat Sri Keshgarh Sahib, Sri Anandpur Sahib
Anandpur Sahib, Punjab 140117
Country: India
Website:

March 6 - 7, 2015

Manji Sahib (Sri Amritsar Sahib)
Chattiwind Gate,Chattiwind, Amritsar 143001
Country: India
Website: http://www.sgpc.net/liveaudio.asp

March 8, 2015 (Afternoon 1-2pm)

Gurdwara Ishar Parkash Ratwara Sahib
V/Po. Mulanpur Garibdas (Near Chandigarh),
Teh. Kharar Distt. S A S Nagar Mohali,Punjab 140901
Country: India
Website:http://tunein.com/radio/Gurdwara-Ratwara-Sahib-s119692/

Feb - March, 2015

Punjab, India
Country: India